HYDROSEAL


TEKUTÁ LEPENKA NA VODNÍ BÁZI


Stěrková hmota HYDROSEAL je vhodná pro hydroizolace základů staveb, podzemních betonových konstrukcí, teras, balkonů apod. Podklad může tvořit beton (i nevyzrálý), cihla, kámen, plech, dřevo, PUR pěna, pěnový polystyren apod. Je vhodná pro použití jak v interiéru tak exteriéru. Lze použít pro obklady a dlažby. Na Hydroseal lze nanášet akrylátové i syntetické barvy.

HYDROSEAL je lehce pastovitá asfalto-bentonitová hydroizolační hmota s obsahem modifikovaných syntetických vláken, které vytvářejí zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad (stěrkováním) se po jejím vyschnutí vytvoří hydroizolační povlak, který nahrazuje bežně používané asfaltové pásy.

HYDROSEAL má vyjimečné technicko-fyzikální vlastnosti; přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich dokonale homogennímu spojení. Hmota je nehořlavá a nešíří plamen po povrchu.


Spotřeba: ve většině aplikací 3-4 kg/m2
Barva: černá (po vyschnutí)
Balení: 3, 5, 10, 30 kg


Vlastnosti výrobku Technická dokumentace

Popis výrobku

Lepenka Hydroseal je stěrková hmota pastovité konzistence. Při aplikaci (3mm tloušťka vrstvy) nestéká z kolmých stěn. Lepenku je bez problému možné natahovat i na stropy, např. hydroizolace septiků nebo vnitřních vodních zásobníků apod. Tento produkt není nutné dále překrývat následnými nátěry. Hydroseal může být po vyzrání trvale zatížen vodou. Lepenka NENÍ mastná, netvoří se tudíž mastná kola v izolovaných zásobnících vody, což ocení především majitelé zahradních jezírek, zahrádkáři, případně zemědělci, kteří využívají třeba dešťovou vodu k zalévání zahrad atd.

Obrovskou výhodou lepenky Hydroseal je možnost použití jako finální hydroizolační vrstvy přímo pod dlažbu. Není nutné aplikovat před pokládkou dlažby další separační vrstvu betonu v tloušťce asi 4 až 6cm (př. terasy, balkony, střechy apod.). Dlažbu lze lepit vhodnými flexibilními lepidly přímo na Hydroseal, stejně tak je možné na něj rovnou štukovat, popřípadě jej přemalovat klasickými malířskými barvami (pozn. dodatečné izolace sklepních prostor proti zemní vlhkosti).

Vlastnosti výrobku

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102
Uchovávejte mimo dosah dětí
P273
Zabraňte úniku do životního prostředí
P280
Používejte ochranné rukavice
P305
Při zasažení očí několik minut vyplachujte opatrně vodou

Hledáte prodejce Hydrosealu?

Kontaktujte nás!

Pro oblast Čechy volejte:

+420 605 258 034

+420 603 814 953 (Středočeský kraj)

+420 605 258 040 (Praha)

Pro oblast Morava a Slezsko volejte:

+420 603 288 997

+420 603 282 870

+420 603 874 207